"Rvs is niet duur maar wel duurzaam."
"Alles wat u bij ons zoekt is van RVS."
"Wij werken mensgericht en mensgestuurd."

Disclaimer

Algemeen
Noordenwind Watersport BV (Kamer van Koophandel 61641561), hierna te noemen Sailinox, verleent u hierbij toegang tot www.sailinox.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Sailinox behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

Beperkte aansprakelijkheid
Sailinox spant zich in om de inhoud van www.sailinox.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.sailinox.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Sailinox.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Sailinox. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Sailinox, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.